Munkaerő-kölcsönzés menete

Munkaerő-kölcsönzés menete

Munkaerő-kölcsönzés menete:

1. Igényfelmérés

Megrendelői elvárások feltérképezése. A munkakört betöltővel szemben támasztott követelmények,
kompetenciák egyeztetése.

2. Toborzás folyamata

Adatbázisszűrés
Az ideális jelöltek kiválasztása saját adatbázisunkból.

Toborzás hirdetés útján
Álláshirdetések megtervezése, elhelyezése a megfelelő médiában Ügyfelünkkel történt előzetes egyeztetést
követően. Az adott pozíció jellegétől, szintjétől függően a következő módszereket használjuk a megfelelő
jelöltek felkutatására:
•Hirdetés nyomtatott sajtóban
•Hirdetés online portálokon
•Hirdetés televízióban
•Direkt keresés – a keresett pozícióval megegyező vagy hasonló pozícióban lévő személy közvetlen
megkeresése (levadászása). A módszer előnye, hogy az éppen nem aktív munkakeresők is elérhetők.
A módszert hiányszakmák és nehezen betölthető munkakörök esetén alkalmazzuk.

Toborzás egyéb módszerekkel
Pl.: szórólap, munkaügyi központ, stb.

3. Kiválasztás folyamata

•Az adatbázisunkból kiválasztott és a hirdetésre jelentkező jelöltek önéletrajzainak és motivációs
leveleinek átnézése, elemzése.
•Telefonos előszűrés alkalmával a jelölteket tovább szelektálása.
•Személyes interjú megbeszélése, lebonyolítása a legalkalmasabb jelöltekkel. Rövid összegzés
készítése az interjúkról, jelöltlista összeállítása a megrendelő számára.
•Tesztelések megszervezése, lebonyolítása a megbízó kérésére.
•Pályázóbemutatás. A leginkább megfelelő jelöltek pályázati anyagának továbbküldése a megrendelő
részére, igény szerint az ügyfél-jelölt interjúk megszervezése a megrendelő közreműködésével.
•Megállapodás a kiválasztott jelölttel/jelöltekkel.

4. Munkaügyi adminisztráció, bejelentés

Cégünk a kiválasztott munkavállalót állományba veszi, valamint elvégzi az összes adminisztrációs feladatot.
Megköti a munkaszerződést, bejelenti a munkavállalót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, ezen felül
gondoskodik a szállás- és utaztatás megszervezéséről.

5. Munkakezdés, munkavégzés a megbízó irányításával

Munkavégzés a megrendelő cégnél. A megbízó által meghatározott munkaköri feladatok ellátása
meghatározott munkaidőben, beosztásban.

6. Bérszámfejtés és havi elszámolás a megbízó felé

A kölcsönzött munkavállaló számára elkészítjük a bérszámfejtést, átutaljuk a bérét és a hozzá kapcsolódó
járulékokat, gondoskodunk a béren kívüli juttatásokról, nyilvántartást vezetünk a szabadságokról.
A bérszámfejtés cége által leigazolt havi teljesítés alapján folyik, ami egyben elszámolásunk alapja is.